Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Zapis windykacyjny w prawie spadkowym

Już od 23 października 2011 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego wprowadzające do polskiego prawa spadkowego instytucję zapisu windykacyjnego.

Istotą zapisu windykacyjnego jest umożliwienie spadkodawcy dokonania w drodze testamentu notarialnego rozporządzenia na wypadek śmierci konkretnymi składnikami majątkowymi na rzecz wybranych osób. Dotychczas takie rozwiązanie nie było możliwe. Co prawda, spadkodawca mógł złożyć oświadczenie o zapisaniu określonego przedmiotu na rzecz wybranej osoby, jednakże oświadczenie to nie skutkowało dziedziczeniem danego przedmiotu przez wskazaną osobę, lecz jedynie zobowiązywało spadkobierców do określonego świadczenia majątkowego na jej rzecz.
 
Zapis windykacyjny, w przeciwieństwie do zapisu zwykłego, o którym mowa powyżej, skutkować będzie nabyciem przez wskazaną przez testatora osobę na własność przedmiotu zapisu z chwilą otwarcia spadku. Stanowi to odstępstwo od obowiązującej do tej pory możliwości dziedziczenia jedynie ułamkowej części całego spadku. 
 
Przedmiotem zapisu windykacyjnego będzie mogła być rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne oraz ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.
 
Zapis windykacyjny będzie skuteczny jedynie wówczas, gdy w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu będzie należał do spadkodawcy oraz spadkodawca nie będzie zobowiązany do jego zbycia na rzecz osoby trzeciej.