Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Rewolucja w procedurze cywilnej

1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy wprowadzające elektroniczne postępowanie upominawcze. Ten nowy rodzaj postępowania odrębnego stwarza możliwość wniesienia pozwu o zapłatę przez Internet.

Elektroniczne postępowanie upominawcze stosowane jest w sprawach, w których uzasadnione jest zastosowanie „zwykłego” postępowania upominawczego, z wyłączeniem stosowania przepisów dotyczących innych postępowań odrębnych. Istotne jest, że pisma procesowe powoda niewniesione drogą elektroniczną, nie będą wywoływały żadnych skutków prawnych. Pozwany z kolei, będzie mógł wybrać, czy wniesie pismo procesowe drogą elektroniczną, czy też w tradycyjnej formie, na formularzu. Warunkiem wszczęcia postępowania jest wniesienie opłaty sądowej przy wykorzystaniu systemu informatycznego. Należy pamiętać, że nie mają zastosowania przepisy o zwolnieniu od kosztów sądowych.
Wszystkie sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym należą do właściwości sądu rejonowego z siedzibą w Lublinie, bez względu na wartość przedmiotu. W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, sprawa jest przekazywana do sądu według właściwości ogólnej.
Założeniem elektronicznego postępowania upominawczego jest szybkie wydanie orzeczenia w sprawie, a w konsekwencji szybsze odzyskanie należności przez wierzycieli.