Specjalizuje się w prawie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji z 2016 r. (ograniczenie nabywania nieruchomości rolnych). Doradza w procesach tzw. odralniania gruntów rolnych.

Prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Świadczy obsługę w zakresie prawa ochrony danych osobowych, w tym w procesie zatrudnienia. Przeprowadza audyty mające na celu dostosowanie działalności podmiotu do RODO.

Doradza przedsiębiorcom w zaplanowaniu sukcesji ich przedsiębiorstwa i majątku w ramach planowania spadkowego.

Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów w zakresie prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. Przeprowadza procesy zmiany podmiotów prowadzących szkoły i inne placówki systemu oświaty. Zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym zatrudnianiem nauczycieli.

Prowadzi obsługę także w języku angielskim.

Związana z Kancelarią od 2013 r.

Autorka publikacji z zakresu prawa rolnego, cywilnego oraz procedury cywilnej.