Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, w szczególności z branży ochrony osób i mienia.

Zajmuje się windykacją roszczeń pieniężnych w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Świadczy pomoc prawną w zakresie polubownego rozwiązywania sporów.

Prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną przedsiębiorców.

Z Kancelarią związana od 2014 r.