Małgorzata Pruszyńska

radca prawny
Małgorzata Pruszyńska

Z Kancelarią związana jestem od 2014 r. Prowadzę bieżącą obsługę korporacyjną przedsiębiorców, w szczególności z branży ochrony osób i mienia. Zajmuję się również sprawami z zakresu windykacji roszczeń pieniężnych w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Świadczę pomoc prawną w zakresie polubownego rozwiązywania sporów.