Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Prawnicy

 • dr Magdalena Bieluk

  Radca prawny
  Zajmuje się prawem medycznym w zakresie organizacji i funkcjonowania podmiotów medycznych. Dokonuje weryfikacji uprawnień i obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą...
  więcej
 • Anna Jabłońska

  Radca prawny
  Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w zakresie struktury grup kapitałowych i planowaniu procesów ich restrukturyzacji, z uwzględnieniem korzyści...
  więcej
 • Zajmuje się kompleksową obsługą prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowań...
  więcej
 • Tomasz Kowalczuk

  Radca prawny
  Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców w zakresie dochodzenia zaległych roszczeń, w szczególności zapłaty należnego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług i...
  więcej
 • Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, reprezentując interesy zamawiających i wykonawców, w szczególności w ramach postępowań współfinansowanymi ze środków pochodzących z...
  więcej
 • Anna Onopiuk

  Radca prawny
  Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa ochrony zdrowia. Prowadzi kompleksową obsługę weryfikacji prawidłowości wykonania i rozliczania umów o dofinansowanie...
  więcej
 • Anna Oponowicz

  Radca prawny
  Zajmuje się prawem podatkowym, w szczególności w zakresie rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych, dostaw łańcuchowych oraz opodatkowania obrotu nieruchomościami. Specjalizuje się w...
  więcej
 • Agnieszka Owsieniuk

  Radca prawny
  Ma wieloletnie doświadczenie w praktyce prawa pracy. Specjalizuje się głównie w problematyce usług świadczonych przez agencje zatrudnienia (w tym w szczególności...
  więcej
 • Przemysław Radziwon

  Radca prawny, mediator sądowy
  Prowadzi kompleksową obsługę realizacji inwestycji budowlanych, w tym w branży deweloperskiej, zarówno na zlecenie inwestorów, jak i wykonawców, w tym...
  więcej
 • Katarzyna Szołpińska

  Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny
  Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność w branży produkcyjnej i budowlanej. Reprezentuje uczestników inwestycji budowlanych w zakresie robót i prac...
  więcej
 • Patrycja Wasilewska

  Radca prawny
  Zajmuje się od roku 2011 prawem ochrony danych osobowych. Doradza w szczególności w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych pacjentów,...
  więcej
 • Magdalena Jabłońska

  Radca prawny, doradca podatkowy,
  Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w zakresie prowadzonych postępowań kontrolnych, kontroli podatkowych oraz postępowań administracyjnych, w tym przed...
  więcej
 • Ewa Popławska

  Radca prawny
  Zajmuje się due dilligence – audyty aspektów prawnych działalności przedsiębiorców, szczególnie w zakresie cywilnoprawnym i korporacyjnym, w tym przed zawarciem...
  więcej
 • Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, w szczególności z branży ochrony osób i mienia. Zajmuje się windykacją roszczeń pieniężnych w postępowaniach...
  więcej
 • Prowadzi sprawy odszkodowawcze w imieniu pacjentów poszkodowanych na skutek błędów medycznych. Występuje w sprawach o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw...
  więcej
 • Aneta Jagodzińska

  Aplikant radcowski
  Zajmuje się obsługą przedsiębiorców w zakresie stosowania przepisów prawa pracy oraz prawa ochrony danych osobowych w procesie zatrudnienia. Świadczy również...
  więcej
 • Gabriela Raczykowska

  Aplikant radcowski
  Aplikant radcowski. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców z branży produkcyjnej i budowlanej. Zapewnia bieżące doradztwo prawne w sprawach z zakresu...
  więcej
 • Sylwia Stupak

  Aplikant radcowski
  Aplikant radcowski. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, reprezentując interesy zamawiających i wykonawców, w szczególności w ramach postępowań współfinansowanych ze...
  więcej
 • Paula Bajraszewska

  Aplikant radcowski
  Zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy i kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców w roli pracodawców. Zapewnia bieżące doradztwo prawne w...
  więcej
 • Marlena Suchanek

  Aplikant radcowski
  Prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność oświatową, w tym placówek systemu oświaty oraz osób je prowadzących, zarówno publicznych, jak...
  więcej
 • Prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorców, w szczególności zajmujących się działalnością leczniczą oraz ubezpieczeniową. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony praw...
  więcej
 • Jolanta Drobot

  Prawnik
  Zajmuje się kompleksową obsługą prawną w zakresie prawa cywilnego i prawa pracy. Prowadzi sprawy związane z dochodzeniem roszczeń na drodze...
  więcej
 • Specjalizuje się w prawie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji z 2016 r....
  więcej
 • Doktor nauk prawnych, współpracownik Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w zespole prawa pracy. Specjalizuje się w tworzeniu procedur z...
  więcej
 • Prowadzi obsługę przedsiębiorców z branży budowlanej, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń z gwarancji i rękojmi. Zajmuje się bieżącą obsługą...
  więcej
 • Ewa Czaplejewicz

  Dyrektor administracyjny
  więcej
 • Katarzyna Kondrusik

  Pracownik administracyjny
  więcej