Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Prawnicy

 • Anna Jabłońska

  Radca prawny
  Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w zakresie struktury grup kapitałowych i planowaniu procesów ich restrukturyzacji, z uwzględnieniem korzyści...
  więcej
 • Zajmuje się kompleksową obsługą prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowań...
  więcej
 • Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym w prawie rynku kapitałowego. Posiada duże doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa...
  więcej
 • Anna Onopiuk

  Radca prawny
  Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa ochrony zdrowia. Prowadzi kompleksową obsługę weryfikacji prawidłowości wykonania i rozliczania umów o dofinansowanie...
  więcej
 • Anna Oponowicz

  Radca prawny
  Zajmuje się prawem podatkowym, w szczególności w zakresie rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych, dostaw łańcuchowych, opodatkowania obrotu nieruchomościami. Specjalizuje się w zagadnieniach...
  więcej
 • Paulina Orłowska

  Radca prawny
  Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców z branży produkcyjnej, budowlanej oraz hotelarskiej. Przygotowuje dokumentację związaną z bieżącym funkcjonowaniem spółek osobowych i...
  więcej
 • Agnieszka Owsieniuk

  Radca prawny
  Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ma doświadczenie w przygotowywaniu postępowań prowadzonych przed Europejskim Trybunałem...
  więcej
 • Przemysław Radziwon

  Radca prawny
  Prowadzi kompleksową obsługę realizacji inwestycji budowlanych, w tym w branży deweloperskiej, zarówno na zlecenie inwestorów, jak i wykonawców. Reprezentuje uczestników...
  więcej
 • Katarzyna Szołpińska

  Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny
  Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność w branży produkcyjnej i budowlanej. Reprezentuje uczestników inwestycji budowlanych w zakresie robót i prac...
  więcej
 • Patrycja Wasilewska

  Radca prawny
  Zajmuje się  prawem ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w zakresie prawa autorskiego i prawa konsumenckiego, w szczególności w zakresie regulaminów...
  więcej
 • Zajmuje się obsługą podmiotów leczniczych w zakresie spraw związanych z odpowiedzialnością za zdarzenia medyczne i błędy w sztuce lekarskiej. Specjalizuje...
  więcej
 • Magdalena Woźny

  Doradca podatkowy, aplikant radcowski
  Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w zakresie prowadzonych postępowań kontrolnych, kontroli podatkowych oraz postępowań administracyjnych, w tym przed...
  więcej
 • Magdalena Bieluk

  Aplikant radcowski
  Zajmuje się obsługą podmiotów zagranicznych, w tym analizą zastosowania właściwego prawa w stosunkach z udziałem tych podmiotów. Prowadzi sprawy z...
  więcej
 • Ewa Popławska

  Aplikant radcowski
  Zajmuje się due dilligence przedsiębiorców, szczególnie w aspekcie cywilnoprawnym i korporacyjnym oraz przeniesieniem przedsiębiorstw w całości lub jako zorganizowanej części....
  więcej
 • Małgorzata Pruszyńska

  Aplikant radcowski
  Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, w szczególności z branży ochrony osób i mienia. Zajmuje się windykacją roszczeń pieniężnych w postępowaniach...
  więcej
 • Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, reprezentując interesy zamawiających i wykonawców, w szczególności w ramach postępowań współfinansowanymi ze środków pochodzących z...
  więcej
 • Beata Kajewska

  Prawnik
  Zajmuje się kompleksową obsługą prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej fundacji, w tym...
  więcej
 • Prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w prawie rolnym, ze szczególnym...
  więcej
 • Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, a także prawie autorskim i ochrony dóbr osobistych. Uczestniczy w procesach gospodarczych, których...
  więcej
 • Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców w zakresie dochodzenia roszczeń, w szczególności w postępowaniach egzekucyjnych. Prowadzi sprawy związane z odpowiedzialnością deliktową...
  więcej
 • Ewa Czaplejewicz

  Dyrektor administracyjny
  więcej
 • Katarzyna Kondrusik

  Pracownik administracyjny
  więcej