Prowadzi kompleksową obsługę realizacji inwestycji budowlanych, w tym w branży deweloperskiej, zarówno na zlecenie inwestorów, jak i wykonawców. Reprezentuje uczestników procesu inwestycyjnego w postępowaniach administracyjnych, w szczególności związanych z procesem budowlanym (warunki zabudowy, pozwolenia na budowę, samowola budowlana).

Prowadzi obsługę spółek osobowych oraz kapitałowych, przygotowuje dokumentację związaną z bieżącym funkcjonowaniem tych spółek. Posiada bogate doświadczenia w zakresie przeprowadzania procedur squeeze out oraz reverse squeeze out w spółkach akcyjnych. Reprezentuje wspólników oraz akcjonariuszy w sporach sądowych z zakresu prawa korporacyjnego.

Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, w sprawach cywilnych oraz karnych gospodarczych, w szczególności w sprawach o rozliczenia środków finansowych pochodzących z funduszy UE.

Prowadził liczne procesy restrukturyzacyjne oraz likwidacyjne przedsiębiorców, reprezentuje prawa wierzycieli w postępowaniach upadłościowych.

Z Kancelarią związany jest od 2012 r.