Prowadzi kompleksową obsługę realizacji inwestycji budowlanych zarówno na zlecenie inwestorów, jak i wykonawców, w tym w zakresie procesów sądowych o roszczenia związane z rozliczeniem robót.

Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, a także przed organami administracji publicznej. Przygotowuje dokumentację związaną z bieżącym funkcjonowaniem spółek osobowych i handlowych (prawo korporacyjne).

Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych oraz likwidacyjnych przedsiębiorców.

Z Kancelarią związany jest od 2012 r.