Prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także praktycznymi aspektami wynikającymi z prawa rolnego.

Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie o szkolnictwie wyższym. Doradza w zakresie prawa ochrony danych osobowych.

Prowadzi obsługę także w języku angielskim.

Związana z Kancelarią od 2013 r.

Laureatka konkursów na najlepszą pracę magisterską organizowanych przez Krajową Radę Komorniczą oraz Izbę Komorniczą w Białymstoku.

Jest doktorantką w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i autorką publikacji z zakresu prawa rolnego, cywilnego oraz procedury cywilnej.