Prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Specjalizuje się w prawie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji z 2016 r. (ograniczenie nabywania nieruchomości rolnych).

Doradza w zakresie prawa ochrony danych osobowych, w ramach którego przeprowadza audyty mające na celu dostosowanie działalności podmiotu do zasad RODO.

Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów w zakresie prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. Przeprowadza procesy zmiany podmiotów prowadzących szkoły i inne placówki systemu oświaty. Zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym zatrudnianiem nauczycieli.

Doradza przedsiębiorcom w zaplanowaniu sukcesji ich przedsiębiorstwa i majątku w ramach planowania spadkowego.

Prowadzi obsługę także w języku angielskim.

Związana z Kancelarią od 2013 r.

Jest doktorantką w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i autorką publikacji z zakresu prawa rolnego, cywilnego oraz procedury cywilnej.