Zajmuje się obsługą podmiotów zagranicznych, w tym analizą zastosowania właściwego prawa w stosunkach z udziałem tych podmiotów.

Prowadzi sprawy z zakresu prawa spadkowego oraz dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim i hiszpańskim.

Związana z Kancelarią od 2015 r.

Jest doktorantką w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz autorką publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz prawa medycznego.