Uczestniczy w procesach gospodarczych, których przedmiotem są rozliczenia finansowe z umów o roboty budowlane.

Prowadzi kompleksową obsługę realizacji inwestycji budowlanych zarówno na zlecenie inwestorów, jak i wykonawców.

Zajmuje się prowadzeniem postępowań administracyjnych, mających na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem praw do nieruchomości, w szczególności wywłaszczonych, czy przejętych przez państwo przed transformacją ustrojową.

Specjalizuje się w postępowaniu upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym.

Związana z Kancelarią od 2009 r.