Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców w zakresie dochodzenia roszczeń, w szczególności w postępowaniach egzekucyjnych.

Prowadzi sprawy związane z odpowiedzialnością deliktową za błędy w sztuce i zdarzenia medyczne.

Związana z Kancelarią od 2015 r.