Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, a także prawie autorskim i ochrony dóbr osobistych. Uczestniczy w procesach gospodarczych, których przedmiotem są rozliczenia finansowe z umów o roboty budowlane.

Zajmuje się kompleksową obsługą procesów windykacyjnych, w tym sprawami z zakresu postępowania egzekucyjnego i powództw przeciwegzekucyjnych.

Związana z Kancelarią od 2014 r.

Jest doktorantką w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i autorką publikacji z zakresu prawa sportowego i handlowego.