Zajmuje się obsługą podmiotów leczniczych w zakresie spraw związanych z odpowiedzialnością za zdarzenia medyczne i błędy w sztuce lekarskiej.

Specjalizuje się w obsłudze inwestycji drogowych, w tym realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.

Prowadzi sprawy z zakresu prawa rzeczowego (m.in. zniesienie współwłasności, podziały majątku, służebność przesyłu). Reprezentuje Klientów w sprawach roszczeń z tytułu odpowiedzialności ubezpieczycieli.

Prowadzi postępowania karne związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorców.

Z Kancelarią związana od 2011 r.