Zajmuje się due dilligence przedsiębiorców, szczególnie w aspekcie cywilnoprawnym i korporacyjnym oraz przeniesieniem przedsiębiorstw w całości lub jako zorganizowanej części.

Specjalizuje się w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w szczególności  w zakładaniu i funkcjonowaniu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.

Prowadzi sprawy ze skargi paulińskiej oraz procesy odszkodowawcze.

Zapewnia obsługę prawną również w języku angielskim.

Z Kancelarią związana od 2011 r.