Zajmuje się prawem podatkowym, w szczególności w zakresie rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych, dostaw łańcuchowych, opodatkowania obrotu nieruchomościami.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną konkurencji i konsumentów, w szczególności regulaminami i procedurami stosowanymi przez sklepy internetowe.

Prowadzi sprawy z zakresu prawa rzeczowego oraz sprawy odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych, w tym odpowiedzialności cywilnoprawnej i odpowiedzialności za zaległości podatkowe.

Z Kancelarią związana od 2007 r.