Doradzamy naszym Klientom, w jaki sposób winni chronić dane osobowe w toku prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu w szczególności oferujemy:

  • przygotowanie dokumentów zgłoszenia do GIODO,
  • sporządzenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • przygotowanie dokumentów administratora danych osobowych, związanych z polityką bezpieczeństwa, instrukcją zarzadzania systemami informatycznymi, upoważnieniami dla osób przetwarzających dane osobowe, ewidencją osób upoważnionych,
  • analizę możliwości przekazania danych osobowych, form ich przekazania i celu,
  • przygotowanie postanowień umownych dotyczących danych osobowych w ramach innych umów,
  • wykonanie kompleksowej analizy (due diligence) w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez przedsiębiorców.