Oferujemy nadzór i doradztwo prawne przy realizacji projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu UE. Zapewniamy wsparcie w toku postępowania kontrolnego prowadzonego przez instytucje finansujące. Sporządzamy także środki odwoławcze od decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania i nałożenia korekt finansowych. Biegłość w prawie zamówień publicznych pozwala nam na skuteczne kwestionowanie zastosowanych korekt finansowych z tytułu naruszenia procedur przewidzianych tym prawem.

Świadczymy także doradztwo prawne w toku całego procesu inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu UE, począwszy od przygotowania dokumentacji przetargowej, po rozliczenie zakończonej inwestycji.