Wykonujemy pełną analizę sytuacji prawnej podmiotu poddawanego badaniu, zarówno na etapie przedtransakcyjnym, jak i, na życzenie Klienta, w normalnym toku prowadzonej działalności, w szczególności przy rozpoczynaniu współpracy z Kancelarią. Weryfikujemy pod względem prawnym prawidłowość funkcjonowania przedsiębiorstwa, stosowanych wzorów dokumentów, przyjętych procedur postępowania. Realizujemy badania także w wybranych dziedzinach działalności przedsiębiorcy, w tym szczególności w zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa korporacyjnego, czy prawa podatkowego.