Bogate doświadczenie zdobyte w różnych gałęziach prawa wykorzystujemy w doradztwie na rzecz start-upów oraz przedsiębiorstw zajmujących się nowymi technologiami. W tym zakresie oferujemy:

  • wsparcie na rzecz podmiotów rozpoczynających działalność, dobranie odpowiednich rozwiązań prawnych dostosowanych do rodzaju działalności,
  • przeprowadzenie procesu założenia spółki, czy też innej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, opracowanie tekstu umowy spółki, kreującego prawa i obowiązki wspólników,
  • kompleksowe doradztwo w bieżącej działalności start-upu,
  • zabezpieczenie interesów start-upu w zakresie praw własności intelektualnej, w tym sporządzanie umów o przeniesienie praw autorskich,
  • obsługę prawną procesu inwestycyjnego, wsparcie od momentu poszukiwania inwestora i rozpoczęcia negocjacji, poprzez przeprowadzenie procesu podziału, przekształcenia lub przejęcia spółki, w celu dostosowania do wymogów w zakresie formy prawnej stawianych przez inwestorów, aż do sfinalizowania umowy inwestycyjnej.