Prawo korporacyjne

Mamy bogate doświadczenie w doradztwie prawnym i obsłudze przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w każdej z dopuszczalnych form prawnych.

Doradzamy już na wstępnym etapie zakładania spółek i innych form prowadzenia działalności gospodarczej. Proponujemy naszym Klientom najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie wyboru formy prawnej w sposób najbliżej odpowiadający potrzebom i charakterowi Klienta. Sporządzamy projekty umów spółek, regulaminów wewnętrznych, a także przeprowadzamy postępowania rejestracyjne spółek i innych form prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Łączenie podział i przekształcanie spółek

Kancelaria ma bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego związanego z szeroko rozumianymi procesami restrukturyzacyjnymi przedsiębiorców. W ramach usługi doradztwa prawnego zapewniamy wsparcie zarówno na etapie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, zakresu i sposobu właściwych działań restrukturyzacyjnych, jak i na etapie procesów restrukturyzacyjnych, w szczególności polegających na wnoszeniu aportów bądź przekształceniu, podziale i łączeniu podmiotów. Kancelaria ma doświadczenie w przeprowadzaniu tzw. połączenia odwrotnego (downstream merger), polegającego na przejęciu spółki dominującej przez spółkę zależną.

 

Transakcje

Dynamiczny rozwój gospodarczy pociąga za sobą konieczność dokonywania zmian podmiotowych i przedmiotowych w prowadzonych przedsiębiorstwach i spółkach. Uczestniczymy z głosem doradczym na każdym etapie transakcji prowadzących do zbycia udziałów, akcji, przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Przeprowadzamy pełną analizę sytuacji prawnej zbywanego przedsiębiorstwa (due dilligence), wskazując na istotne zagrożenia, proponując optymalizację zidentyfikowanych zagadnień. Doradzamy naszym Klientom w toku przygotowywania dokumentów zbycia lub nabycia, dobierając właściwy model transakcji ze szczególnym uwzględnieniem podatkowych aspektów i konsekwencji planowanych działań. Zapewniamy czynny udział prawnika w procesie negocjacji warunków kontraktowych.