W zakresie prawa podatkowego świadczymy pomoc prawną obejmującą reprezentowanie interesów Klientów zarówno w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, jak i reprezentowania w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej oraz sądy administracyjne. Pomoc ta obejmuje w szczególności:

  • bieżące doradztwo podatkowe polegające na wspieraniu Klientów w prowadzeniu działalności w skomplikowanym systemie podatkowym, minimalizujemy zagrożenia i pomagamy rozwiązać problemy związane ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego, w szczególności występujące na gruncie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych czy też stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • świadczenie usług obejmujących doradztwo podatkowe w zakresie planowanych i już realizowanych przedsięwzięć, w tym możliwości zwiększenia ich pozytywnych efektów przy uwzględnieniu możliwości wynikających z systemu podatkowego, czyli przeprowadzenie optymalizacji podatkowej,
  • wspieranie Klientów przy ocenie skutków podatkowych działań restrukturyzacyjnych, przekształceń, połączeń i przejęć, a także doradzanie w zakresie możliwości zoptymalizowania podejmowanych działań w aspekcie obciążeń publicznoprawnych,
  • świadczenie usług doradztwa w zakresie postępowań karnych skarbowych,
  • doradztwo w zakresie cen transferowych.

Reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej, w szczególności w zakresie:

  • postępowań podatkowych i czynności sprawdzających,
  • kontroli podatkowych, kontroli skarbowych i kontroli celnych,
  • postępowań w przedmiocie wydania interpretacji,
  • postępowań prowadzonych w sprawie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty podatku, w tym zwrotu VAT,
  • postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających.

Reprezentujemy Klientów także w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach związanych z prawem podatkowym.