Doradzamy naszym Klientom w procesie emisji obligacji. W tym zakresie świadczymy następujące usługi:

  • sporządzanie pełnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia emisji obligacji,
  • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych emitenta, w szczególności uchwał zgromadzeń spółek,
  • przygotowywanie propozycji nabycia obligacji, wzorów obligacji oraz dokumentów niezbędnych do ustanowienia zabezpieczeń,
  • pełnienie funkcji administratora zastawu i hipoteki.