Związana z Kancelarią od 2003 r. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, reprezentując interesy zamawiających i wykonawców.

Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego (w zakresie prawno-administracyjnym i cywilnym). Reprezentuje przedsiębiorców i zamawiających (w tym także z sektora finansów publicznych) w procesach o wszelkie roszczenia wynikające z umów o prace projektowe i roboty budowlane. Ma duże doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji liniowych, w tym prowadzonych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP), w którym przewodniczy grupie robót budowlanych.

Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.