Zajmuje się sprawami z zakresu ochrony praw autorskich, w tym praw do oprogramowania, w szczególności w zakresie sporządzania i nadzoru nad realizacją kontraktów na oprogramowanie, strony internetowe i inne utwory objęte prawami autorskimi. 

Specjalizuje się w obsłudze przejęcia przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części, w szczególności w zakresie cywilnoprawnego oprzyrządowania przejęcia praw i zobowiązań.

Prowadzi kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, w tym reprezentuje przedsiębiorców w procesach o roszczenia wynikające z umów o roboty budowlane.

Z Kancelarią związana od 1999 r.