Działalność Kancelarii wykracza poza ramy obsługi prawnej świadczonej na rzecz swoich klientów. Partnerzy Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy wspierają prawnie instytucje kultury, sztuki, a także organizacje charytatywne, w szczególności stowarzyszenia oraz fundacje.