Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Jak prawidłowo oznaczyć sprzedaż garaży na potrzeby ewidencji VAT?

Dyrektor KIS wyjaśnia jak prawidłowo oznaczać sprzedaż garaży na potrzeby prowadzonej przez podatnika ewidencji dla celów VAT. W niedawnej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął stanowisko, zgodnie z którym dostawa sprzedawanych przez wnioskodawcę lokali mieszkalnych i użytkowych, takich jak garaże, podlega oznaczeniu kodem GTU_10 w prowadzonej przez podatnika ewidencji…

więcej

Udostępnianie kart paliwowych w modelu trójstronnym to usługa

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną dotyczącą prawidłowego kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych, realizowanych w tzw. modelu trójstronnym. Dotychczas wątpliwości budziło czy taką transakcję należy kwalifikować jako dostawę towarów czy świadczenie usług. W modelu trójstronnym udostępniania kart paliwowych, jeden z podmiotów (podmiot pośredniczący),…

więcej

Nieważna umowa kredytu? Kredytobiorca może żądać zwrotu wpłaconych rat

Sąd Najwyższy wydał 16 lutego 2021 r. uchwałę, zgodnie z którą stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest…

więcej

Najlepszy regulamin sklepu internetowego? Nie przez kalkę

Podmiot prowadzący serwis internetowy, na przykład sklep, ma prawo urządzić go według swoich zasad. To wydaje się oczywiste, o ile zasady są zgodne z obowiązującym prawem. Ustanowienia tych reguł, choćby w podstawowym zakresie, wymaga zresztą ustawodawca. Obliguje przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną do określania regulaminów świadczenia tych usług i udostępniania…

więcej

Pączek pączkowi równy, ale tylko na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług

Wyczekiwany przez wielu tłusty czwartek, przypadający w tym roku na 11 lutego 2021 r., to pierwszy tłusty czwartek, w którym obowiązuje jednolita stawka VAT dla sprzedaży pączków. Do 1 kwietnia 2020 r., kiedy weszła w życie nowa matryca stawek VAT, nie było jasne w jaki sposób powinna być opodatkowana sprzedaż…

więcej

Podatek od reklamy, który ma przywrócić „więzi z tradycją”

Projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów został opublikowany. Zakłada on wprowadzenie nowego podatku (składki) obciążającej przychody uzyskane z tytułu nadawania reklam w telewizji i radiu, wyświetlania reklam w kinie, umieszczania reklam na nośniku…

więcej

CZY W HR POTRZEBNY JEST COMPLIANCE?

Compliance to coraz bardziej popularne i potrzebne narzędzie wspierające odpowiedzialne prowadzenie przedsiębiorstwa, również w dziedzinie HR. Wśród przedsiębiorców rośnie świadomość potrzeby tworzenia procedur, które ograniczają ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w tym obszarze. Powszechnie wiadomo, że o sukcesie firmy decydują ludzie, którzy na ten sukces pracują. W dużej mierze to pracownicy budują…

więcej

Zmiany dotyczące faktur korygujących „in minus”

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zmiany dotyczące faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania VAT.  Zniesiono obowiązek uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę towarów czy usługobiorcę. Od tej pory, podatnik będzie mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego już w momencie wystawienia faktury korygującej. Należy jednak zwrócić uwagę, że muszą…

więcej

Sąd Najwyższy ujednolici wykładnię prawa w sprawach frankowych

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego przedstawiła wniosek o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego sześciu zagadnień prawnych dotyczących tzw. kredytów frankowych. Celem podjęcia przez całą Izbę Cywilną Sądu Najwyższego uchwały, ma być rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych dotyczących sporów o kredyty…

więcej

Inspektor ochrony danych nie może być anonimowy

Inspektor Ochrony Danych nie może pozostawać anonimowy. Jeżeli administrator prowadzi stronę internetową i powołał Inspektora, to musi pamiętać, żeby opublikować tam jego imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. To obowiązek podmiotu, który wyznaczył IOD.  Obowiązek ten wynika z  treści art. 37 ust. 7 RODO:  Administrator lub podmiot…

więcej