Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Co nowego

Palarnia w miejscu pracy

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 4 kwietnia 2007 r., na pracodawcy spoczywa obowiązek wyodrębnienia i przystosowania pomieszczeń przeznaczonych do palenia tytoniu oraz oznaczenia miejsc, w których zakaz palenia obowiązuje, a ponadto miejsc, w których wolno palić.

więcej

Zmiany w Prawie Pracy w 2010 r.

1 stycznia 2010 r. pracownice, oprócz podstawowego urlopu macierzyńskiego, będą mogły skorzystać z dobrowolnego, dodatkowego urlopu. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił w latach 2010 i 2011 – do 2 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, oraz do 3 tygodni w sytuacji urodzenia dwojga lub więcej dzieci…

więcej

W 2010 roku przedsiębiorcy zapłacą niższe składki do ZUS

Wysokość składek na ZUS jest uzależniona od wysokości prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w 2010 roku wynosi 3 146,00 zł.

więcej

Sposób na niższe podatki- czyli zakładamy spółkę komandytową

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej jest niedocenianym przez przedsiębiorców sposobem udziału w obrocie gospodarczym. Podczas gdy wybór tej formy umożliwia wspólnikom nie tylko ograniczenie odpowiedzialności majątkiem osobistym, ale i zaoszczędzenie na podatkach.

więcej

Zmiany w podatku dochodowym w 2010 r.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie zmiany w ustawach o podatkach dochodowych, jednak nie wpłyną one w sposób istotny na dotychczasowe zasady rozliczeń przedsiębiorców.

więcej

Podwykonawcy nie otrzymają wynagrodzenia

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że umowa z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, zawarta w formie innej niż pisemna, jest nieważna. Wyrok zapadł w odpowiedzi na pytanie prawne sformułowane przez Sąd Okręgowy w Opolu, w którym sąd wyraził wątpliwość co do konstytucyjności przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane. Swoje…

więcej

Kto pierwszy ten lepszy

Dnia 16 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w powiększonym, siedmioosobowym składzie podjął uchwałę (sygn. III CZP 80/09), w której stwierdził, że sąd, rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej, jest związany stanem istniejącym z chwili złożenia wniosku i kolejnością jego wpływu. Dodał, że bez znaczenia pozostaje kwestia ewentualnej zmiany stanu…

więcej

Skuteczność jednoosobowej reprezentacji, gdy umowa spółki przewiduje reprezentację wieloosobową

Niezwykle istotnym etapem w procesie zawierania umowy jest upewnienie się, czy osoba zaciągająca w imieniu kontrahenta zobowiązanie jest uprawniona do reprezentacji podmiotu, na rzecz którego działa. Bowiem konsekwencje podpisania umowy przez osobę nieumocowaną są daleko idące, a najpoważniejszą z nich jest nieważność zawartej umowy.

więcej

Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie za pracę jest stawką wyjściową przy naliczaniu wielu świadczeń pracowniczych. Od 1 stycznia 2010 r. dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1317,00 zł. Natomiast pracownik zatrudniony w pierwszym roku pracy zawodowej otrzyma co najmniej 80% wynagrodzenia minimalnego, czyli kwotę 1053,60 zł.

więcej

Rewolucja w procedurze cywilnej

1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy wprowadzające elektroniczne postępowanie upominawcze. Ten nowy rodzaj postępowania odrębnego stwarza możliwość wniesienia pozwu o zapłatę przez Internet.

więcej