Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

O kancelarii

Znowelizowana ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w orzecznictwie sądowym

M. Komarowska-Horosz, (w:) D. Łobos-Kotowska (red.), Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego, Katowice 2019, s. 11-24