Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

O kancelarii

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia na roboty budowlane zgodnie z nową ustawą Pzp

Patrycja Oleksińska– Dąbrowska, Kwartalnik Prawo Budowlane 2020, nr 4