Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

O kancelarii

Regulacja prawna zgody warunkowej na dokonanie koncentracji po nowelizacji

P. Korycińska, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 4(4)