Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

O kancelarii

Prawo pocztowe. Komentarz

P. Korycińska-Rządca, (w:) M. Chołodecki, A. Piszcz, T. Skoczny (red.), Warszawa 2018