Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

O kancelarii

Egzekucja przez zarząd przymusowy nad gospodarstwem rolnym

M. Komarowska, (w:) (red. nauk.) A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne. Zasadnicze kierunki zmian z 2016 r., Sopot 2017