Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

O kancelarii

Dowody potwierdzające zapłatę (nie) wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom

Katarzyna Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 43, wrzesień-październik 2020