Aplikant radcowski. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, reprezentując interesy zamawiających i wykonawców, w szczególności w ramach postępowań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Doradza wykonawcom i zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie przygotowania postępowania (sporządzanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).