Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców z branży produkcyjnej, budowlanej oraz hotelarskiej. Przygotowuje dokumentację związaną z bieżącym funkcjonowaniem spółek osobowych i kapitałowych. Reprezentuje wspólników oraz akcjonariuszy w sporach sądowych z zakresu prawa korporacyjnego.

Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych oraz likwidacyjnych przedsiębiorców oraz przeprowadzaniu kompleksowej analizy due diligence.

Prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności dotyczące szkód powstałych w związku z wydaniem niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej (pozbawienie własności nieruchomości) oraz ochrony środowiska (wymagania weterynaryjne, oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko).

Posiada bogate doświadczenie w zakresie windykacji roszczeń pieniężnych. Specjalizuje się w prawie wekslowym.

Z Kancelarią związana od 2014 r.