Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym w prawie rynku kapitałowego.

Posiada duże doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, również spółek publicznych. Prowadzi kompleksową obsługę prawną procesów restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym transakcji fuzji i przejęć (M&A). Uczestniczy w procesie przygotowywania i przeprowadzania procesów podziałów, przekształceń oraz łączenia spółek prawa handlowego (w tym tzw. połączeń odwrotnych). Doradza w zakresie obrotu papierami wartościowymi na rynku regulowanym oraz poza nim. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z ochroną konkurencji.

Prowadzi obsługę prawną także w języku angielskim.

Związana z Kancelarią od 2009 r.

Jest doktorantką w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Uniwersytetu w Białymstoku i autorką publikacji z zakresu prawa ochrony konkurencji.