Marta Charkiewicz

adwokat, mediator sądowy
Marta Charkiewicz

 

Z Kancelarią jestem związana od 2021 roku. Prowadzę kompleksową obsługę realizacji inwestycji budowlanych zarówno na zlecenie inwestorów, jak i wykonawców. Reprezentuję uczestników procesu inwestycyjnego w procesach o roszczenia wynikające z umów o roboty budowlane, w tym o zapłatę kar umownych, wynagrodzenie za roboty dodatkowe oraz w sprawach z zakresu odpowiedzialności wobec podwykonawców. Mam także doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, obsłudze prawnej podmiotów leczniczych oraz w dochodzeniu roszczeń powstałych na skutek błędów medycznych. W swojej pracy wykorzystuję umiejętności nabyte podczas praktyki jako mediator sądowy oraz obsługi podmiotów publicznych.