Maciej Walasek

aplikant radcowski, młodszy prawnik
Maciej Walasek

Współpracę z Kancelarią rozpocząłem na początku 2024 r. Głównym obszarem mojej praktyki jest prowadzenie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, postępowań gospodarczych, jak też umów inwestycyjnych. Zajmuję się w szczególności:

  • analizą, przygotowywaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych, w tym inwestycyjnych oraz dochodzeniem roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów;
  • doradztwem prawnym na rzecz uczestników procesu budowlanego, m.in. w sporach o kary umowne, odszkodowania, roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji oraz waloryzację wynagrodzenia,
  • przeprowadzaniem procesu due diligence spółek kapitałowych, spółek osobowych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych.

.W obszarze moich zainteresowań są też prawo karne gospodarcze, w tym przestępstwa giełdowe oraz rynek kapitałowy.