Katarzyna Szołpińska

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny
Katarzyna Szołpińska

Jestem związana z Kancelarią od 2009 r. Prowadzę kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność w branży produkcyjnej i budowlanej. Zapewniam kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, zarówno na zlecenie inwestorów, jak i wykonawców oraz podwykonawców. Reprezentuję uczestników inwestycji budowlanych w zakresie robót i prac projektowych w procesach gospodarczych, których przedmiotem są rozliczenia finansowe z umów o roboty budowlane i projektowanie. 
Ponadto, jako doradca restrukturyzacyjny reprezentuję podmioty w postępowaniu upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym. Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarówno ze strony dłużnika, jak i wierzyciela. Prowadzę sprawy z zakresu tzw. upadłości konsumenckiej, w których reprezentuję także byłych przedsiębiorców.