Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów prowadzących działalność w branży produkcyjnej i budowlanej.

Reprezentuje uczestników inwestycji budowlanych w zakresie robót i prac projektowych w procesach gospodarczych, których przedmiotem są rozliczenia finansowe z umów o roboty budowlane i projektowanie.

Zapewnia kompleksową obsługę prawną realizacji inwestycji budowlanych zarówno na zlecenie inwestorów, jak i wykonawców oraz podwykonawców.

Reprezentuje podmioty w postępowaniu upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarówno ze strony dłużnika, jak i wierzyciela. Prowadzi również sprawy z zakresu tzw. upadłości konsumenckiej, w których reprezentuje także byłych przedsiębiorców.

Związana z Kancelarią od 2009 r.