Aplikant radcowski. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców z branży produkcyjnej i budowlanej. Zapewnia bieżące doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska, w szczególności w sprawach dotyczących gospodarki odpadami. Doradza również w zakresie eksportu i importu towarów z użyciem produktów podwójnego zastosowania.