Zajmuje się due dilligence – audyty aspektów prawnych działalności przedsiębiorców, szczególnie w zakresie cywilnoprawnym i korporacyjnym, w tym przed zawarciem umów inwestycyjnych, czy zakupem akcji lub udziałów audytowanej spółki.

Przeprowadza procesy przeniesienia przedsiębiorstw w całości lub ich zorganizowanej części.

Specjalizuje się w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej. Uczestniczy w procesach sądowych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej.

Posiada doświadczenie w obsłudze zakładu ubezpieczeniowego i wsparciu w aspektach prawnych prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.

Prowadzi sprawy ze skargi paulińskiej oraz procesy odszkodowawcze.

Zapewnia obsługę prawną również w języku angielskim.

Z Kancelarią związana od 2011 r.