Zajmuje się kompleksową obsługą prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej fundacji, w tym w obsłudze prawnej zbiórek publicznych. Świadczy pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego. Prowadzi sprawy z zakresu roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umów oraz bieżącą obsługę prawną w zakresie windykacji roszczeń pieniężnych.

Związana z Kancelarią od 2014 r.