Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ma doświadczenie w przygotowywaniu postępowań prowadzonych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w zakresie naruszeń postanowień Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Protokołów dodatkowych.

Prowadzi kompleksową obsługę stowarzyszeń i fundacji, a także przedsiębiorców w zakresie sporów sądowych związanych z roszczeniami kontraktowymi.

Z Kancelarią związana od 2013 r.