Nasi Klienci prowadzą działalność (nie tylko gospodarczą), wykorzystując różnorodne formy przewidziane w szeroko rozumianym prawie organizacji społecznych. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, świadczymy usługi polegające w szczególności na:

  • zakładaniu fundacji i stowarzyszeń, w tym przygotowaniu protokołów założycielskich, wzorów aktów założycielskich, statutów,
  • przygotowywaniu dokumentacji związanej z rejestracją fundacji i stowarzyszeń, formularzy wniosków do KRS, GUS, ZUS, US,
  • bieżącej obsłudze korporacyjnej funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń,
  • przeprowadzaniu procesu likwidacji fundacji, stowarzyszeń,
  • pomocy w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego, w tym dostosowaniu treści statutów do obowiązujących przepisów prawa.