Rolnictwo to istotna część gospodarki narodowej, charakteryzująca się szeregiem odrębności prawnych. W rolnictwie obowiązuje odrębny system podatkowy, system ubezpieczeń społecznych, inaczej uregulowany jest obrót ziemią rolną. Oferujemy doradztwo prawne na najwyższym poziomie dotyczące wszelkich zagadnień związanych z rolnictwem, w tym między innymi:

  • sporządzenie opinii i prowadzenie spraw spornych dotyczących podatku rolnego i podatku dochodowego w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej,
  • analiza problematyki nabycia gruntów rolnych w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, pomoc w sporządzaniu wniosków do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  • analiza prawna zagadnień związanych z płatnościami bezpośrednimi do gruntów rolnych, prowadzenie sporów w tym zakresie,
  • doradztwo w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.