Doradzamy przedsiębiorcom jak zarządzić swoim majątkiem za życia, aby w przypadku śmierci sukcesja majątku nastąpiła zgodnie z jego wolą, nie zaś zgodnie ze sztywnymi regułami prawa spadkowego. Planowanie spadkowe ma za zadanie tak ułożyć stosunki majątkowe na wypadek śmierci, by przekazanie przedsiębiorstwa (jednoosobowej działalności, spółki osobowej, spółki prawa handlowego), nastąpiło na rzecz osoby wybranej przez spadkodawcę. Celem planowania spadkowego jest również uniknięcie sytuacji związanych ze sporami wewnątrz rodziny, co jak pokazują liczne przykłady, łączy się ze znaczną utratą wartości przedsiębiorstw oraz utrudnieniami w jej zarządzaniu. Prawo polskie zawiera w sobie mechanizmy pozwalające na właściwe zaplanowanie sukcesji i rozwiązanie sytuacji spornych już za życia spadkodawcy. Doradzamy Klientom w celu wybrania rozwiązania najbardziej korzystnego z punktu widzenia dalszej działalności przedsiębiorstwa, jak i zrealizowania powinności spadkodawcy w stosunku do członków jego rodziny.