Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną procesów związanych z reorganizacjami działalności, jak również fuzjami i przejęciami podmiotów gospodarczych i prowadzonych przez nich przedsiębiorstw. W ramach obsługi, w zależności od potrzeb i specyfiki działalności Klienta, oferowane jest doradztwo w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań, przygotowanie pełnej dokumentacji transakcyjnej, jak również wsparcie potransakcyjne we wszelkich aspektach prawnych wynikających z przeprowadzonych działań.

W powyższym zakresie oferujemy m.in.:

  • kompleksowe doradztwo i obsługę prawną procesów połączeń, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego, jak również przekształceń działalności prowadzonej w ramach spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • obsługę prawną transakcji polegających na wnoszeniu do spółek prawa handlowego aportów, w tym aportów przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
  • doradztwo prawne i wsparcie w procesie negocjacji umów inwestycyjnych dotyczących nabywania lub zbywania przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak również udziałów lub akcji spółek kapitałowych oraz ogółów praw i obowiązków w spółkach osobowych,
  • przeprowadzanie kompleksowych analiz typu due diligence, zmierzających do identyfikacji potencjalnych ryzyk związanych z planowanymi transakcjami inwestycyjnymi.