Doradzamy naszym Klientom w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym w szczególności:

  • przygotowujemy i opiniujemy umowy w zakresie użyczania i przenoszenia własności intelektualnej, w tym praw autorskich, znaków towarowych, wzorów przemysłowych,
  • reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących naruszenia prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych,
  • prowadzimy negocjacje dotyczące naruszenia praw naszych Klientów oraz w przypadku zarzutów o naruszenie skierowanych przeciwko nim w zakresie naruszenia prawa.

Szczególnie duże doświadczenie posiadamy w zakresie branż: wydawniczej, usług informatycznych, stron i portali internetowych, wykorzystania utworów chronionych dostępnych w Intrenecie. Ponadto uczestniczyliśmy w wielu postępowaniach (negocjacje i procesy sądowe), których przedmiotem było:

  • naruszenie praw do programów informatycznych poprzez modyfikowanie, udostępnianie osobom trzecim chronionych kodów źródłowych,
  • ustalanie sposobu wykorzystania zdjęć i tekstów dostępnych w Internecie,
  • przygotowanie umów z modelami, grafikami, dziennikarzami, fotografami,
  • analiza oraz przygotowanie umów o wykonanie strony internetowej, portalu, programu komputerowego, w tym w zakresie także zapewnienie oświadczeń i zgód na wykorzystanie wizerunku własnego bądź dziecka.