Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej zarówno spółek osobowych, jak również kapitałowych. Kierowana do naszych Klientów oferta obejmuje w szczególności:

  • doradztwo przy wyborze najkorzystniejszej z punktu widzenia potrzeb Klienta formy organizacyjno-prawnej działalności oraz kompleksową obsługę procesu założenia i rejestracji nowych podmiotów gospodarczych, jak również oddziałów i przedstawicielstw spółek,
  • obsługę prawną zgromadzeń i posiedzeń organów spółek, w tym zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych czy też posiedzeń zarządu,
  • opracowywanie wewnętrznych aktów korporacyjnych podmiotów gospodarczych, w szczególności statutów i umów spółek, regulaminów organów, jak również dokonywanie zamian takich aktów,
  • wsparcie prawne przy przeprowadzaniu działań związanych z obrotem, umarzaniem, zastawianiem, tworzeniem lub emisją udziałów lub akcji spółek kapitałowych,
  • obsługę prawną wszelkich procedur podlegających regulacjom Kodeksu Spółek Handlowych, m.in. wnoszenie dopłat oraz przeprowadzanie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
  • doradztwo przy przeprowadzaniu procesów związanych z likwidacją podmiotów gospodarczych.