Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

O kancelarii

dr Magdalena Kun – Buczko

Doktor nauk prawnych, współpracownik Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w zespole prawa pracy. Specjalizuje się w tworzeniu procedur z zakresu HR compliance.  Doświadczony wykładowca akademicki i trener międzynarodowy (Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Wochy, Niemcy) w zakresie zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji (m.in. tworzenie kultury organizacji, system motywacyjny, okresowa ocena pracowników,…

więcej

Jolanta Drobot

Zajmuje się kompleksową obsługą prawną w zakresie prawa cywilnego i prawa pracy. Prowadzi sprawy związane z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej jak również sprawy w postępowaniu nieprocesowym, w tym w szczególności przed sądem wieczystoksięgowym. Zajmuje się obsługą klienta w sprawach związanych z rozliczeniem majątku nabytego w drodze spadku bądź darowizny….

więcej

Agata Jurczyńska

Prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorców, w szczególności zajmujących się działalnością leczniczą oraz ubezpieczeniową. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony praw wierzycieli, w tym w ramach prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych dłużników.  Przygotowuje analizy w zakresie naruszenia praw autorskich oraz praw własności przemysłowej i przysługujących z tego tytułu roszczeń. Zapewnia obsługę…

więcej

Katarzyna Skrodzka

Prowadzi obsługę przedsiębiorców z branży budowlanej, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń z gwarancji i rękojmi. Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców w zakresie dochodzenia roszczeń i windykacji, w szczególności w postępowaniach egzekucyjnych. Prowadzi sprawy związane z odpowiedzialnością deliktową za błędy w sztuce lekarskiej i zdarzenia medyczne. Związana z Kancelarią od…

więcej

dr Martyna Komarowska-Horosz

Specjalizuje się w prawie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji z 2016 r. (ograniczenie nabywania nieruchomości rolnych). Doradza w procesach tzw. odralniania gruntów rolnych. Prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Świadczy obsługę w zakresie prawa ochrony…

więcej

dr Katarzyna Siemion

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prowadzi audyty i szkolenia w tym zakresie, a także udziela bieżących porad prawnych we wszelkich aspektach powiązanych z przetwarzaniem danych osobowych. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów medycznych, a także przeprowadza audyty ich funkcjonowania pod kątem prawnym. Doradza w zakresie zgodności prowadzonej przez nich…

więcej

Ewa Popławska

Zajmuje się due dilligence – audyty aspektów prawnych działalności przedsiębiorców, szczególnie w zakresie cywilnoprawnym i korporacyjnym, w tym przed zawarciem umów inwestycyjnych, czy zakupem akcji lub udziałów audytowanej spółki. Przeprowadza procesy przeniesienia przedsiębiorstw w całości lub ich zorganizowanej części. Specjalizuje się w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej. Uczestniczy w…

więcej