Magdalena Woźny

Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w zakresie prowadzonych postępowań kontrolnych, kontroli podatkowych oraz postępowań administracyjnych, w tym przed sądami administracyjnymi. Doradza w zakresie wyboru optymalnych metod opodatkowania i form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z prawem rynku kapitałowego. Z Kancelarią związana od 2015 r….

więcej